Het uitzetten van leven in patroon.
Dat patroon dat men noemt een ‘thuis’,
Wonen is een manier van leven,

Maar wanneer wordt een ‘thuis’ een woon?

Een thuis verschaft een reflectie van persoonlijkheid,
Geef thuis daarom vorm en deel in naar verlang.
Alleen zo wordt een woon een thuis,
Een thuis bij jezelf, een woon met belang.

“Een thuis bij jezelf” is de leidraad geworden voor dit ontwerp binnen de prijsvraag ‘Tiny House’. Het ontwerp laat duidelijk zien hoe het zelf een context creëert en daarmee een gevoel van eenwording met ‘jezelf’ kan verschaffen. De patio geeft een privé relatie met natuur en het dynamische klimaat, waardoor men zich niet verliest in zichzelf. Bij het vorm geven en indelen naar eigen verlang en belang, geldt binnen dit ontwerp het sleutelwoord ‘flexibiliteit’, welke ook een bijdrage levert aan “een thuis bij jezelf”.

Waar bij veel woningen flexibiliteit een probleem vormt door ramen, vast meubilair en dragende muren in de ruimte, is bij dit ontwerp extra veel aandacht besteedt aan deze aspecten. Dragende muren bevinden zich enkel in de buitenmuren. Iedere primaire functie grenst aan maximaal één raam en er zijn twee vaste meubels die beide multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Dit laatste vormt wellicht het belangrijkste onderdeel voor de flexibiliteit in dit ontwerp.

Status: winnaar prijsvraag 2016

Locatie: Homeruskwartier, Almere
Opdrachtgever: Gemeente Almere
In samenwerking met: Thom Hamers

Publicatie Klein Wonen Magazine, p36