Stichting Cordaan is een grote zorgverlener gevestigd in Amsterdam. Cordaan biedt aan zo’n 20.000 mensen zorg vanuit 120 locaties in alle wijken van Amsterdam en Diemen, maar ook in Huizen en Nieuw-Vennep. Cordaan werkt met 6.000 medewerkers en ruim 2.500 vrijwilligers. Daarnaast zijn mantelzorgers en andere zorgprofessionals, onderzoeksinstellingen en vele maatschappelijke organisaties betrokken bij de zorgverlening. Als één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam wil Cordaan verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad. D’Oude Raai, in het midden van de Pijp is een van de locaties waar langdurige zorg wordt verleend aan een groep mensen van diverse leeftijden en met uiteenlopende zorgbehoeften. Het complex bestaat uit 90 1-2 kamerappartementen voor kortdurende verblijf, waar opvang wordt geboden aan mensen met een zorgindicatie, veelal mensen met een psychiatrische- en psychosociale aandoening. D’Oude Raai is ook spannend, dynamisch, vol leven: een huis dat past in een Amsterdamse volksbuurt, waar mensen van diverse pluimage verblijven.

Het interieurontwerp
De opgave is het herstructureren van het interieur op de begane grond van d’Oude Raai. Op deze begane grond zijn op dit moment kantoren gevestigd, een grote keuken, een restaurant en ruimtes waar diverse dagbestedingsactiviteiten plaatsvinden. Soms georganiseerd door de bewoners, soms door instanties van buiten. De opdrachtgever Cordaan heeft baat bij een goed en gedegen onderzoek naar ruimte en het gebruik hiervan. Daarvoor heb ik een placemaking gedaan om de bestaande ruimtelijke en sociale kwaliteiten in kaart te brengen en te omschrijven. Om een nieuw ontwerp voor de begane grond te maken is het belangrijk om vanuit een bredere context te beginnen. Als we willen streven naar informele zorg, hebben wij daarom ook onze aandacht voor publiek nodig. Vanuit deze bredere context kan pas een ruimtelijke interventie gepleegd worden waar uiteindelijk een informele sociale samenhang ontstaat, met het gevoel van thuis te erkennen en herkennen.