Op donderdag 7 november gaven wethouder Evert Weys en directeur Cultuurbedrijf Bergen op Zoom Cees Meijer het startschot voor de herinrichting van drie prominente ruimtes in Museum het Markiezenhof. Deze herinrichting maakt deel uit van de transformatie naar het geheimzinnigste museum. Precies een jaar later, in het weekend van 7 en 8 november 2020 worden de ruimtes opgeleverd en bevinden er op de eerste verdieping een experience, “Geheimen Galerij” en Centrale vertrekhal voor geheimzinnige ontmoetingen.

Het museum is al langer bezig met de transitie naar een ander soort museum. Zo is de begane grond nu gratis toegankelijk en beschikbaar gesteld voor partners uit de stad voor wisselende exposities. Ook zijn de “Schatkamers” aangepast naar een hogere standaard om aantrekkelijk te zijn voor samenwerkingen met andere (grote) musea, zoals het Rijksmuseum. Leidend hierbij is het geheimenconcept uit het meerjarenbeleid van het Markiezenhof. Hiermee richt het museum zich specifiek op de waarde van het hebben, houden en delen van geheimen, wat moet leiden tot bewustwording over dit thema. “Nergens in de wereld is er op dit moment een museum dat zich richt op specifiek het zinnige van geheimen,” vertelt Jesse van Tetterode, projectleider Herinrichting. “Dit maakt het concept zo uniek en ons straks tot het geheimzinnigste museum.”

De kleine galerij

De aangrenzende Kleine Galerij verandert in een ‘Geheimen Galerij’. Hier ontdekt de bezoeker de waarde van geheimen en staan dilemma’s centraal, geheel interactief. De vormgeving van deze ruimte is in samenwerking met psycholoog en geheimenexpert Andreas Wismeijer.

Status: voorontwerp

2019-11-20